Milieurichtlijnen

Duurzaamheid op vliegveld FMO

Winstgevendheid, naleving van sociale normen en bescherming van het milieu: voor ons zijn het allemaal even belangrijke doelen.

Onze primaire doelstelling ‘Ontspanning voor de passagier’ kunnen we alleen realiseren als het milieu zo min mogelijk wordt aangetast, zowel op onze bestemmingen als hier in de regio. In het duurzaamheidsconcept van vliegveld Münster/Osnabrück krijgt milieubescherming dan ook net zoveel aandacht als economische activiteit en naleving van sociale normen.

1. Centrale leidraad

Milieubewust en duurzaam handelen en zuinig omgaan met grondstoffen zijn onze belangrijkste taken. We belasten het milieu zo min mogelijk en gaan zo zuinig mogelijk om met energie en grondstoffen. Alle maatregelen en projecten worden gecontroleerd en uitgevoerd volgens onze milieurichtlijnen, ook met het oog op toekomstige generaties.

3. Verantwoordelijkheidsgevoel

Bij alle beslissingen binnen ons bedrijf moet milieubescherming een rol spelen. Minimaal en zorgvuldig gebruik van hulpbronnen, bescherming van de natuurlijke waterkringloop, het schoonhouden van de lucht, vermijden van afval en het gebruik van regeneratieve energieën zijn een gemeenschappelijke taak van iedereen die bij FMO werkt. Wij ondersteunen en stimuleren milieubewust handelen van al onze medewerkers.

5. Klimaatbescherming

We bepalen en evalueren regelmatig onze uitstoot van broeikasgassen. FMO heeft zich ten doel gesteld om in 2030 een CO2-neutrale exploitatie van de luchthaven te realiseren. Daartoe verminderen we de resulterende emissies continu met de ons ter beschikking staande economische middelen en de regels die gelden volgens de stand van de techniek. Emissies die niet vermeden kunnen worden, gaan we compenseren.

2. Economische activiteit en naleving van sociale normen.

Naleving van wettelijke eisen, wettelijke verordeningen en milieuvoorschriften is voor ons vanzelfsprekend. We streven er voortdurend naar om de milieu-impact die gepaard gaat met de exploitatie van de luchthaven nog verder te verminderen dan wettelijke vereist is. Bij FMO zijn we ons bewust van onze verantwoordelijkheid voor mens en milieu.

4. Open dialoog met het publiek

Wij informeren het publiek regelmatig over onze milieubeschermingsactiviteiten. Wij voeren een open en objectieve dialoog met autoriteiten, bewoners en het publiek. Wij aanvaarden hun suggesties, vragen en kritiek en passen gezamenlijke oplossingen toe.